Skip to Content

شیخ بهایی

شیخ بهایی

شیخ بهاء الدین ، محمدبن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی ، دانشمند بنام دوره صفویه است که در بعلبک متولد شد. او در جبل عامل، در ناحیه شام و سوریه ،در روستایی به نام "جبع" یا "جباع" می زیسته و از نژاد "حارث بن عبدالله همدانی" متوفی به سال ۶۵ هجری بوده است. ناحیه "جبل عامل" همواره یکی از مراکز شیعه در مغرب آسیا بوده است و پیشوایان و دانشمندان شیعه که از این ناحیه برخاسته اند، بسیارند. در هر زمان، حتی امروزه فرق شیعه در جبل عامل به وفور می زیسته اند و در بنیاد نهادن مذهب شیعه در ایران و استوار کردن بنیان آن مخصوصاً از قرن هفتم هجری به بعد یاری بسیار کرده و در این مدت پیشوایان بزرگ از میان ایشان برخاسته اند و خاندان بهائی نیز از همان خانواده های معروف شیعه در جبل عامل بوده است. بهاء الدین محمد ،ده ساله بود که پدرش عزالدین حسین عاملی،( از بزرگان علمای شام) بسوی ایران رهسپار گردید و چون به قزوین رسیدند و آن شهر را مرکز دانشمندان شیعه یافتند، در آن سکنی گزیدند و بهاءالدین به شاگردی پدر و دیگر دانشمندان آن عصر مشغول گردید. مرگ این عارف بزرگ و دانشمند را به سال ۱۰۳۰ و یا ۱۰۳۱ هجری در پایان هشتاد و هفتمین سال حیاتش ذکر کرده اند. وی در شهر اصفهان روی در نقاب خاک کشید و مریدان، پیکر او را با شکوهی که شایسته شان او بود ، به مشهد بردند و در جوار حرم هشتمین امام شیعیان به خاک سپردند. شیخ بهایی مردی بود که از تظاهر و فخر فروشی نفرت داشت و این خود، انگیزه ای برای اشتهار خالص شیخ بود. شیخ بهایی به تایید و تصدیق اکثر محققین و مستشرقین ، از نادرین روزگار و یکی از مردان یگانه دانش و ادب ایران بود که پرورش یافته فرهنگ آن عصر در این مرز و بوم بوده و از بهترین نمایندگان معارف ایران در قرن دهم و یازدهم هجری قمری نیز بوده است. شیخ بهایی شاگردانی تربیت نموده که به نوبه خود از بزرگترین مفاخر علم و ادب ایران بوده اند، مانند فیلسوف و حکیم الهی ملاصدرای شیرازی و ملاحسن حنیفی کاشانی و عده یی دیگر که در فلسفه و حکمت الهی و فقه و اصول و ریاضی و نجوم سرآمد بوده و ستارگان درخشانی در آسمان علم و ادب ایران گردیدند که نه تنها ایران ، بلکه عالم اسلام به وجود آنان افتخار می کند . در ارتباط با کتب و آثار بزرگ علمی و ادبی شیخ بهایی، علاوه بر غزلیات و رباعیات ،وی دارای دو مثنوی بوده که یکی به نام مثنوی "نان و حلوا" و دیگری "شیر و شکر" می باشد و آثار علمی او عبارتند از "جامع عباسی، کشکول، بحرالحساب و مفتاح الفلاح والاربعین و شرع القلاف ". سایر تالیفات شیخ بهایی که بالغ بر هشتاد و هشت کتاب و رساله می شود همواره کتب مورد نیاز طالبان علم و ادب بوده است.
 

Shaykh Baha al-Din, Mohammad Hossein factor known to Shaykh Baha'i named Scientist of the Safavid dynasty, which was born in Baalbek. He Jabal, in the evening, and Syria, in a village named "Geba" or "Jba" lived and breed "Harith ibn Abdullah Hamadani" died in 65 AH.   The "Jabal" Shia centers in West Asia has always been one of the leaders of the Shia scholars who come from this area are many.The great mystic and scientist's death in 1030 or 1031 AD, in the eighty-seventh year of his life have mentioned.Kashkool, Bhralhsab and key Falahi and Shariah Valarbyn Alqlaf ". Other Writings by Sheikh Bahai, amounting to eighty-eight books and monographs books have always been required Taliban academia.  

 

 


روستای برغان در دهستان برغان بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ در غرب استان البرز و در کوه‌های البرز و در میان کرج و...
«آجین دوجین» یکی از روستاهای بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ با قدمتی سه هزار ساله است. این روستا از شمال به روستای...
.
.
حضور استاندار البرز در منزل شهید محمد حسن فهمیده  و ادای احترام به این شهید