رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ خرداد ۱۳۹۸

سریال به کجا چنین شتابان

Loading the player...

سریال «به کجا چنین شتابان» قصهٔ جوانی است که سری پرشور دارد و آرزوهایی بزرگ که می‌خواهد به یکباره به آنان برسد. قصه داستان روایت گر افرادی است که می‌خواهند یک شبه ره صد ساله را بروند و در این راه بدون توجه به بهایی که می‌پردازند، با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند.

سال تولید: ۱۳۸۸

تامین برنامه سیما