سربازان امام رحمه الله علیه

سربازان امام رحمه الله علیه


Loading the player...

 

 

سربازان امام(ره)؛

روایت داستانی در بیان زمان اسارت شیر مردان ایرانی است.

جوانانی که حتی در اسارت نیز پیرو خط امام رحمه الله علیه بوده اند .

آنانکه حتی زیر شکنجه ها و تازیانه های دشمنان نیز مقاوم بودند و ایستادگی می کردند.

 

Imam's soldiers;

Iranian bravehearts narrations of captivity

The youths who followed  Imam  Khomeini even in captivity

Those who endured every torture and whiplash