سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

زهرا سلیمانی - show-content

 

 

زهرا سلیمانی

زهرا سلیمانی
 
 


زهرا سلیمانی

زهرا سلیمانی فرزند ولی ،متولد هفتم مهر ماه ١٣٩٠ در کرج

Z. Soleymani the son, born the seventh of October, 1390 in Karaj