سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

زندگی عشایر قشقایی - show-content

 

 

زندگی عشایر قشقایی

زندگی عشایر قشقایی
 
 


زندگی عشایر قشقایی

شقایی یا ایل قشقایی یکی از اتحادیه‌های ایل ایران است که مانند بسیاری از اتحادیه‌های ایلی متأخر ایران مخلوطی از قبیله‌هایی با ریشه‌های قومی گوناگون لر، کرد، عرب و ترک است، اما بیشتر قشقایی‌ها ریشه‌ای ترک دارند و تقریباً تمامشان به گویشی از زبان‌های ترکی اغوز غربی صحبت می‌کنند که خود آن را ترکی می‌نامند. اکثریت قشقایی‌ها شیعه ‎مذهب هستند. مرکز اصلی این ایل استان فارس است. اما به دلیل وسعت اراضی و قلمرو در دیگر استان‌ها نیز ساکن هستند. از این جمله می‌توان به استان‌های کهگیلویه وبویراحمد، چهارمحال و بختیاری جونقان، بلداجی، بروجن، سامان، شهرکیان، طاقانک)، خوزستان (هفتکل)، اصفهان (قسمتهایی ازسمیرم، شهرضا، دهاقان، فریدن، بخش‌های مختلف شهرستان لنجان به ویژه بخش مرکزی این شهرستان در اطراف زرین شهر، بیستگان، باباشیخعلی و چم‌ها) قم، مرکزی، و بوشهر (دشتستان و دشتی) اشاره نمود. قشقایی‌ها در دوره‌های مختلف به‌تدریج به این سرزمین کوچیده و در آن ساکن شده‌اند. عشایر ترک‌زبان در سراسر ایران پراکنده‌اند. استقرار ایلات ترک در مناطق گوناگون ایران در دوران سلجوقیان، تیموریان و صفویه شدت یافته‌است. جمعیت ایل قشقائی نیم میلیون تخمین سال ۱۹۸۶ بوده و در حال حاضر بیش از ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ نفر تخمین زده می‌شود. تردیدها در ریشه‌شناسی نام قشقایی زیاداست. قابل‌قبول‌ترین نظر در این‌باره نظری است که نخستین بار توسط واسیلی بارتلدداده‌شده‌است. به نظر بارتلد، نام قشقایی از واژه ترکی قشقا به معنی «اسب پیشانی سفید» آمده‌است. نظر دیگری هم هست که نخستین بار توسط حسن فسایی در فارسنامه ناصری مطرح شده‌است. طبق نظر فسایی نام قشقایی از واژه ترکی قاچماق به معنی «فراری» آمده‌است. قشقایی‌ها عموماً بر این باورند که اجدادشان به عنوان قراولان لشکر هلاکوخان و تیمور از ترکستان به ایران آمده‌اند. در حالی که ورودشان در زمان مهاجرت‌های بزرگ قبیله‌ای قرن یازدهم میلادی محتمل‌تر است. همه گمانه‌ها در این که ایشان پیش از ورودشان به فارس، مدتی در شمال غربی ایران حضور داشته‌اند متفق‌اند. تا همین اواخر قبیله‌ای با نام مغانلو در میان قشقایی‌ها حضور داشته، که مسلماً نام خود را از دشت مغان در شمال اردبیل گرفته بوده‌است. همچنین احتمال داده می‌شود که طوایف آق قویونلو، قراقویونلو، بیگدلیو موصلو گذشته‌شان به شمال غرب ایران مربوط باشد. غیر از این قشقایی‌ها غالباً اردبیل را به عنوان سرزمین گذشته‌شان معرفی می‌کنند. به نظر می‌رسد، در یک دوره ارتباط نزدیکی میان خلج‌ها و قشقایی‌ها وجود داشته‌است. برخی نویسنده‌ها از جمله حسن فسایی، تا آنجا رفته‌اند که قشقایی‌ها را شاخه‌ای از خلج‌ها دانسته‌اند. مینورسکی معتقد است که مهاجرت خلج‌ها به فارس و ترکیب شدنشان با قشقایی‌ها این فرضیه را ایجاد کرده‌است. بقایای خلج‌ها در میان قشقایی‌ها قابل تشخیص هستند. غیر از آن خلج‌های یکجانشینی در فلات دهبید موجود اند که گمان می‌رود زمانی که هنوز زندگی عشایری داشته‌اند جزوی از ایل قشقایی بوده‌اند. نام طوایف قشقایی نشان می‌دهد که غیر از خلج‌ها، گروهی از طوایف افشار، بیات، قاجار، قراگوزلو، شاملو و ایگدر نیز به این اتحادیه ایلی پیوسته‌اند.

The main center of the tribe of Fars province. But because the lands and territories located in other provinces as well. Including the provinces of Kohkiluyeh & Bakhtiari Jooneghan, Boldaji Broujen, organize, Shhrkyan, Taqank), Khuzestan (two sections; Haftkel) of (parts Azsmyrm, shahreza, Dehaghan, Frieden various sectors, especially the central part of the city Lenjan city ​​around the golden city, Bystgan, Babashykhly and Chmha) Qom, Arak, Bushehr (Borazjan and plain) cited. Ghashghaeian in different periods gradually migrate to the territory in which they reside. Turkish tribes spread across Iran. Turkish tribes settled in different regions of Iran during the Seljuk, Timurid and Safavid was intense. Qashqaie tribe of half a million in 1986 and is currently estimated at more than 1,000,000 people. The etymology of the name Qashqai Zyadast doubts. Qablqbvltryn no comments on this issue for the first time by Vasily Bartlddadhshdhast. It Bartld, called Qashqai Qshqa Turkish word meaning "white brow Horse" is provided. Another consideration is that the first time was introduced by Hassan Fsayy in Farsnamh Nazareth. According to the Name Qashqai Fsayy Qachmaq Turkish word for "runaway" is provided. Ghashghaeian generally believe that their ancestors as Hlakvkhan Guard Corps and Iran came from Turkestan Timor. While the arrival of the great tribal migrations eleventh century is more likely. All of this is speculation that he is entering the Gulf, while Mtfqand been present in northwestern Iran. Until recently Moghanloo tribe called the Ghashghaeian present, which certainly takes its name from the plains north of Ardabil Taha was taken. It is likely that the tribes Aghkoyunlular, Qraqvyvnlv, Bygdlyv Mvslv Gzshthshan be related to the North West of Iran. Apart from this land Gzshthshan Ghashghaeian often referred to as the Wiki. It seems, that there is a close relationship between Khljha and Ghashghaeian. Some scholars such as Hassan Fsayy far gone that Ghashghaeian considered as a branch of Khljha. Minorsky believes that immigration Khljha the Gulf and its combination with Ghashghaeian has created this hypothesis. Khljha Ghashghaeian are recognizable among the debris. Other than that, there are believed to be Dehbid Khljhay sedentary plateau when the tribal life have been a part of Qashqaees. Qashqai tribes other than Khljha name suggests, a group of tribal Afshar, Bayat Khan, Qragvzlv, famous and Aygdr also joined the Union of Illinois.