سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

زمان شناسی- بخش دوم - show-content

 

 

زمان شناسی- بخش دوم

زمان شناسی- بخش دوم


Loading the player...

 

 

 

* توضیحاتی در مورد ایجاد جزر و مد بر اثر کشش ماه
* رابطه بحران های خونی و اخلاقی و رفتاری با جایگاه زمانی ماه
* ذکر نمونه هایی از تاثیرات دوره ای ماه بر روی انسان و طبیعت
* مزاج غالب در بازه های زمانی روز و شب
* بهترین ساعات شبانه روز
* بهترین ساعات تغذیه
* ساعات مناسب و نامناسب برای مطالعه و حفظیات
* بازه های زمانی منسوب به ائمه اطهار (علیهم السلام) در شبانه روز
* ساعات مختلف شبانه روز را به چه کارهایی اختصاص دهیم؟
* زمان خواب قیلوله در روزهای گرم و روز های سرد
* ارزش خواب در ساعات مختلف شب و روز
* و ...


 

* Comments on a tidal stretch of the Month
* When the blood relations and conduct of the Month
* Examples of the effects of the moon on human nature.
* The dominant mood of the day and night time periods
* The best times of day
* Best for Nutrition
*Appropriate and inappropriate times to study and memorisation
* Timescales attributed to the Imams (PBUH) on the day
* Different hours of the day, what do we have?
* Siesta sleep on hot days and cold days
* Sleep at different hours of the day and night.
*And ...