سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

روش های مقابله با استرس - show-content

 

 

روش های مقابله با استرس

روش های مقابله با استرس


روش های مقابله با استرس

استرس های مداوم برای مغز خطرناک است. برخلاف تصور عام استرس به معنی اضطراب و دلشوره نیست بلکه استرس یعنی دوباره سازگار شدن با شرایط در موقعیت های جدید. هر جا تغییری در زندگی ما به وجود می آید ما با استرس روبرو هستیم . سازگار شدن با شرایط جدید هم به روح و هم به جسم ما فشار می آورد،بنابراین می توانیم استرس را فقط به معنی فشار بدانیم.در این زمینه نوجوانان بیشتر از بزرگسالان در خطر هستند. استرس بر روی حافظه کوتاه مدت ،توانایی ذهنی و دقت،تأثیر منفی میگذارد .باید مهارت هایی داشته باشیم که بتوانیم با استرس مقابله کنیم. 1-شناسایی زمانهایی که تحت فشار روانی هستیم . 2-تأثیر فشار بر روی ما،نحوه قضاوت و پیش بینی ما 3-خواب کافی، ورزش و تغذیه مناسب و . . .

 

Constant stress can be harmful to the brain. Contrary to commonly held notion that stress means the stress, anxiety and worry, but rather in terms of re-adapting to new situations. Wherever there is a change in our lives we are faced with stress. Adapting to the new conditions to the spirit and the flesh presses, so we know stress means pressure only., In this context, more adolescents than adults at risk. Stress on short-term memory, mental ability and accuracy negatively affected. Should have the skills to be able to cope with stress. 1 - Identify the times when we are under stress. 2 - The effect of pressure on us, how our judgments and predictions 3 - adequate sleep, exercise and proper nutrition And more. . .