سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

روش ساخت کیف موبایل با چرم - show-content

 

 

روش ساخت کیف موبایل با چرم

روش ساخت کیف موبایل با چرم


{flv}kif-charm{/flv}

مرحله اول کیف دوزی، الگوبرداری توسط خودکار جیوه روی چرم است (خودکار جیوه ای روی چرم قابلیت پاک شدن دارد).سپس با ابزار کاتر یا قیچی مخصوص چرم، آنرا برش می زنیم. قسمتهایی که قرار است به هم متصل باشند را توسط چسب آهن با دقت می چسبانیم. با خط کش فلزی و خودکار جیوه ای با فاصله 5/0 سانت فاصله گذاری می کنیم و توسط سمبه و مشته، روی قسمتهای علامت گذاری شده را سوراخ می کنیم. بوسیله سوزن مخصوص و نخ شروع به دوخت قسمتهای سوراخ شده نموده و در پایان با نقاشی روی چرم به آن طرح می دهیم.

 
First, embroidered bags, leather modeled by automated mercury (mercury auto delete feature is the leather). Then cutter or scissors tool for leather, cut heading. The parts that are supposed to be connected together by adhesive iron Chsbanym accurately. Auto-mercury metal ruler and a 5/0 to cm spacing and rod and appetizer, the holes are marked on the part. Pierced by a needle and thread to start sewing and finishing paint on the leather parts of the design process.