سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

روستای نساء - show-content

 

 

روستای نساء

روستای نساء


  


این تصاویر مربوط به روستای نساء می باشد که توسط آقای صمصامی ارسال شده است.

روستای نساء واقع عرض جغرافیایی ۳۶ ۱۰ ۴۵ و طول جغرافیایی ۵۰ ۵۲ ۴۵   و ۱۹۰۰ متر ارتفاع از سطح دریا  از روستاهای بخش بالا طالقان از شهر طالقان بوده و از سمت شمال با روستای مرجان و منگلان  از سمت شرق با روستای جوستان از سمت جنوب با روستای اورازان و از سمت غرب با روستا های سفجخانی و گوران همجوار میباشد.

Nesa Village

 

These photos are taken in Nesa village by Mr. Samsami

 Nesa village is located in 45 10 36 longitude and 45 52 50 latitude and 1900 m height above the sea level is one of Bala Taleghan villages of Taleghan city. Marjan and Mangolan villages are located in north of Nesa;  Joestan is in east; Orazan is located in south and Safjekhani and Gooran are in west of Nesa