حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۷

روستاهای البرز تحت پوشش شبکه آب آشامیدنی

 مهندس احمدی رئیس اداره امور مشترکین شرکت آبفار استان البرزدر خصوص تحت پوشش قرار گرفتن روستاهای حسنکدر ،هرین، سرزیارت ،آسیا بدرگاه توسط این شرکت خبر داد و گفت: با تحت پوشش قرار گرفتن روستاهای فوق تعداد831  جمعیت روستایی از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردارمی می شوند.
رئیس اداره مشترکین ابفای البرز افزود: زیر ساخت ،مطالعه و طرح های لازم برای اجرای هوشمند سازی انرژی و قرائت کنتوراز راه دور آب شرب روستایی دردست اقدام می باشد.