روز چهاردهم ماه مبارک رمضان (جزء 14)

روز چهاردهم ماه مبارک رمضان (جزء 14)


برای شرکت در ختم قرآن فقط کافیست در هر روز از ماه مبارک رمضان فایل صوتی آن روز را اجرا نمایید.
 


روز چهاردهم ماه مبارک رمضان (جزء 14)