روز هفتم ماه مبارک رمضان (جزء 7)

روز هفتم ماه مبارک رمضان (جزء 7)


برای شرکت در ختم قرآن فقط کافیست در هر روز از ماه مبارک رمضان فایل صوتی آن روز را اجرا نمایید.
 


روز هفتم ماه مبارک رمضان (جزء 7)