روز هجدهم ماه مبارک رمضان (جزء 18)

روز هجدهم ماه مبارک رمضان (جزء 18)


برای شرکت در ختم قرآن فقط کافیست در هر روز از ماه مبارک رمضان فایل صوتی آن روز را اجرا نمایید.
 


روز هجدهم ماه مبارک رمضان (جزء 18)