روز شانزدهم ماه مبارک رمضان (جزء 16)

روز شانزدهم ماه مبارک رمضان (جزء 16)


برای شرکت در ختم قرآن فقط کافیست در هر روز از ماه مبارک رمضان فایل صوتی آن روز را اجرا نمایید.
 


روز شانزدهم ماه مبارک رمضان (جزء 16)