روز دوازدهم ماه مبارک رمضان (جزء 12)

روز دوازدهم ماه مبارک رمضان (جزء 12)


برای شرکت در ختم قرآن فقط کافیست در هر روز از ماه مبارک رمضان فایل صوتی آن روز را اجرا نمایید.
 


روز دوازدهم ماه مبارک رمضان (جزء 12)