جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان (جزء 28) - show-content

 

 

روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان (جزء 28)

روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان (جزء 28)


برای شرکت در ختم قرآن فقط کافیست در هر روز از ماه مبارک رمضان فایل صوتی آن روز را اجرا نمایید.
 


روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان (جزء 28)