روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان (جزء 22)

روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان (جزء 22)


برای شرکت در ختم قرآن فقط کافیست در هر روز از ماه مبارک رمضان فایل صوتی آن روز را اجرا نمایید.
 


روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان (جزء 22)