روزشمار تاریخ

روزشمار تاریخ


 


{flv}12 bahman{/flv}

 

ویژه برنامه « روز شمار تاریخ » تهیه شده در مرکز البرز، هر روز ساعت 17:11 از سیمای مرکز البرز پخش می شود. ویژه برنامه "روزشمار تاریخ" در یازده قسمت 5 دقیقه ای در قالب ترکیبی ساده می باشد از سیمای مرکز البرز پخش می گردد.


محقق و نریشن: امین امینی

تدوینگر و گرافیست: حامد بردبار