سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۸ آذر ۱۴۰۰

رهروان عشق - show-content

 

 

رهروان عشق

رهروان عشق


 

 

ضرورت و اهمیت طرح:
در دفاع هشت ساله ملت ايران، بسيجِ مردمي نقش اساسي را ايفا كرد. اينها با نثار جانشان نصرت و پيروزي را براي ما به ارمغان آوردند، لذا همه ما بايد در تقويت اين توده مردمي بكوشيم. از اين رو مقام معظم رهبري فرمودند:

 "توانايي و آمادگي نيروهاي مسلح، در هر كشوري با پشتيباني نيروهاي داوطلب مردمي كامل مي شود و اين واقعيت را ما در ايران اسلامي تجربه كرده ايم. بسيج به عنوان يك نيروي مردمي محور و اساس دفاع مسلحانه از انقلاب محسوب مي شود و تقويت هر چه بيشتر آن ضروري است."

ايشان همچنين در مورد ترفند جديد دشمن براي شكست انقلاب، ضمن توصيه به دفاع مردمي فرمودند
 "امروز، روزي است كه دشمن بيشتر از هر زمان سرمايه گذاري مي كند تا انقلاب را از درون مردم و اعماق جامعه دچار اختلال كند و روي اين اصل ما بايد قدرت دفاعي خود را قوي كنيم و كلّيه بسيجي هاي كشور بايد ارتباط خود را با يگان ها و گردان هاي تابعه حفظ كنند."
 لذا ساخت اين برنامه لازم و ضروري است.
 
اهداف طرح:
معرفي خدمات ارزشمند بسيجيان به عنوان الگو سازي براي خدمت به مردم در عرصه هاي مختلف.
زمينه سازي براي ارتقاي نقش و كيفيت بسيج اداره ها و سازمان ها.
تبيين تاثير بسيج دانشگاهي در توسعه ي علمي و تحقق نهضت نرم افزاري.
تبيين نقش بسيج مدارس در گسترش تلاش هاي فرهنگي و علمي.
زمينه سازي براي ارتقاي نقش و كيفيت بسيج اداره ها و سازمان ها.
تشريح خدمات بسيجيان در عمران و آباداني و سازندگي كشور.
خلاصه طرح:
اين برنامه با مشاركت مركز بسيج صداو سيماي استان تهيه و توليد مي شود . گزارش مستند از فعاليتهاي بسيجيان در عرصه هاي مختلف - اخبار بسيج - معرفي بسيجيان نمونه و معرفي پايگاه هاي بسيج موفق از بخشهاي اين برنامه است.