سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

رضا، رضا

خواننده: گروه سرود آباده

تدوینگر : رضا فرهادی

نریتور: امیرحسین دیانتی