سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

رشد و تکامل کودکان - show-content

 

 

رشد و تکامل کودکان

رشد و تکامل کودکان


Loading the player...

 

در این برنامه به پارامتر های رشد کودکان که در چه سنینی باید از پس چه کارهایی بربیایند پرداخته می شود. برای مثال در سن سه ماهگی کودک قادر به گرفتن گردن می باشد .در سنین شش ماهگی قادر به نشستن و در یک سالگی قادر به راه رفتن می باشد.البته این موارد در کودکان متغییر می باشدو زمان آن دیر و زود خواهد داشت.در واقع هر کودک باید نسبت به نمودار رشد خود سنجیده شود.

Growth and Development of the Child

What should you expect as your child grows? In this video you can learn about the most important growth and development parameters. For example: after 3 months the infant can contrlo his/her head. At  6 months the baby can sit. And at 12 months he/she can walk.

All babies are unique and meet milestones at their own pace. Developmental guidelines simply show what your baby has the potential to accomplish – if not right now, then soon.