راز غار یخ مراد

اسامی برندگان مسابقه راز غار یخ مراد از تاریخ 94/11/12 الی 94/12/22 به شرخ ذیل اعلام می گردد:

1.محمد ولی هدایتی

2.سمیع البرزی

3.حامد عطایی

4.علی مرادی

5.سمیه گلدوست

6. آقای امجدیان

7.ولی الله ربات جزی

8.حسین قمشی

9.فرامرز آبی

10.حامد واعظی

11.زهرا شارعی

12.رامین راز بانی

13.سید مهدی حجازی

14.فرج الله جعفرنیا

15.حمید رضا چراغلعی

16.مصطفی حقی

17.کیومرث دستزن

برندگان می توانند روزهای دوشنبه تاریخ 94/12/3  و 94/12/10با به همراه داشتن اصل و کپی کارت ملی به روابط عمومی صدا و سیما ی مرکز البرزمراجعه نمایند. شماره تماس 32529596