دعا نویس فریبکار

دعا نویس فریبکار


Loading the player...

دعانویس فریبکار

هرچند بودند کسانی از اهل عرفان که به واسطه شب زنده داری¬ها و انس با قرآن و اهل بیت(علیهم السلام) می توانند رهنمودهایی را در مسیر گره گشایی از مشکلات مردم ارائه نمایند، اما در این بین سودجویان و انسانهای نا به کار با استفاده از ساده بودن بعضی از مردم با فریب دادن آنها برای رسیدن به امیال شیطانی خود دست به کارهایی زدند که در بعضی از موارد متأسفانه پیامهای ناگواری را به همراه داشت. این فیلم با جستجو در تبعات این مساله که در بسیاری از موارد بسیار دردناک هم بوده است، با پرداختن به چندین مورد از افرادی که در دام این شیطان صفتان افتادند،با نگاهی کارشناسی از بعد مذهبی ، روانشناسی وعلمی به آن پرداخته است. .