حمایت از کالای ایرانی | سه‌شنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

دستگاه ها امکانات ورزشی را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند

 
"فتح اله حقیقی" عصر چهارشنبه در جلسه" شورای ورزش" استان که در سالن شهدای دولت برگزار شد،گفت: جایگاه هیات های ورزشی باید حف' و کار ورزش را به خبرگان ورزشی باید سپرد و نباید غیر از اهل ورزش امور ورزشی را عهده دار باشند.
 
حقیقی گفت: هیات های ورزشی به دشواری امور را طی میکنند،سال گذشته نیز موفقیت خوبی در حوزه ورزش انجام شد که اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاه ها به این امر بود و برای اولین بار 100درصد این اعتبارات دریافت و اختصاص داده شد و این نشان از اهمیت به امر ورزش است.
 
وی در رابطه با اوقات فراغت جوانان نیز گفت: دستگاه ها باید امکانات ورزشی را در اختیار سایر بخش ها نیز قرار داده شود و آموزش و پرورش نیز بتواند بنحو مطلوب تری سرویس دهی داشته باشد.
وی افزود: 6 دهم متر مربع کمبود فضای ورزشی در استان داریم و باید از امکاناتی که در اختیار سایر ارگان هاست برای برقرار این تعادل استفاده کرد.
حقیقی تشکیل ستاد اوقات فراغت و کمیته ارزیابی و نظارت نیز بمنظور گسترش فعالیت های اوقات فراغت را از جمله مصوبات این شورا برشمرد.
وی افزود: رسیدگی به اوقات فراغت از آسیب های اجتماعی جلوگیری خواهد کرد.
معاون استاندار ادامه داد:در رابطه با امور جوانان نقشه راه نیاز داریم،نقشه ای عملیاتی که قابلیت پیگیری و اجرا داشته باشد.
وی افزود: انتظار است در این نقشه راه،بایدها در ورزش همگانی و قهرمانی را بدانیم. حقیقی حمایت از بخش خصوصی در امور ورزش را نیز از اولویت های دولت برشمرد.
 
مصوبات شورای ورزش استان بدین شرح اعلام شد:
*تشکیل کمیته نظارت و ارزیابی اوقات فراغت
*طرح فعال سازی هیات های ورزشی چگونگی فعال سازی خانه جوان استان
*تخصیص یک درصد بودجه ورزش
*توسعه زیرساخت هلی ورزش همگانی توسط شهرداری ها
* تدوین طرح تجلیل از قهرمانان و مدال آوران
*تامین تجهیزات پخش مستقیم و مانیتورینگ توسط معاونت عمرانی
* بانوان در حوزه ورزش همانند مردان باید برخوردار از امکانات ورزشی باشند
*طرح عملیاتی ورزش ویژه بانوان تهیه شود