Skip to Content
« بازگشت

در کوچه باغ البرز

Loading the player...
در کوچه باغ البرز

ویژه برنامه ای که به هر روز در ایام نوروز از ساعت 10 الی 12 از شبکه استانی صدای مرکز البرز پخش می شود.

تاریخ تولید: 1395

تهیه کنندگان: لیلامویدی،مریم قاسمی، الهه بیات و مصطفی بیات

گویندگان: حمیدرضا حسنی، مژگان ذوالفقارخانی، زهره قائمی زاده و آرزو دهکردی

گزارشگران: معصومه احمدی، فرید رشیدی، فاطمه داوودیان