سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

در جستجوی فردا - show-content

 

 

در جستجوی فردا

در جستجوی فردا


 

 

ضرورت و اهمیت طرح:
رسانه ­هاي همگاني نقش ويژه­ اي به عنوان منابع اطلاعاتي و نيز واسطه­ هاي اعتماد  دارند كه رسانه­ هاي جمعي مي­ توانند با ارائه گزارش­ هاي انتقادي از جامعه، اعتماد به نهادهاي رسمي و غيررسمي را كاهش دهند.  رابطه رسانه ­هاي جمعي با اعتماد اجتماعي در انديشه ­هاي گيدنز به صورت پيچيده ­تري مورد توجه قرار گرفته است. به ‌طور كلي وي بر اين باور است كه رسانه­ هاي جمعي به عنوان يكي از تأمين­ كنندگان نقاط اتصال اجتماعي، با ميزان اعتماد افراد رابطه دارند.  او معتقد است كه ارتباط مستقيم وسايل ارتباط جمعي با اعتماد، به مفهوم «نقاط اتصال يا دسترسي» برمي ­گردد. نقاطي كه زمينه رويارويي افراد و سازمان­ ها را به گونه­ اي فراهم مي­ نمايند كه مي­ تواند موجب تقويت اعتماد يا سست شدن آن شود و رسانه ­ها به عنوان يكي از تأمين‌كنندگان نقاط اتصال محسوب مي ­شوند.
 با توجه به يافته­ ها و پژوهش­ هاي صورت‌ گرفته، تأثير رسانه ­هاي جمعي و به‌ ويژه راديو بر كاهش يا افزايش سرمايه اجتماعي در دوران معاصر هرچه بيشتر روشن مي­ شود.
به نظر می ­رسد كه رسانه­ ها همان ­گونه كه مي ­توانند با ارائه گزارش­ هاي انتقادي موجبات بي‌ اعتمادي مردم را به نهادها و مؤسسات دولتي فراهم كنند، در نقطه مقابل قادرند با نقدهاي سازنده و حمايت­ هاي به موقع، افزايش اعتماد مردم جامعه را به خود و به ساير نهادهاي رسمي و غيررسمي جامعه را موجب گردند. «رسانه ­ها در تقويت و تضعيف نظم اجتماعي نقش دوگانه­ اي دارند.... آنها هم مي ­توانند موجب وحدت نمادين شوند و هم مي­ توانند اختلال نمادين در ميان مخاطبين خود ايجاد نمايند.
 
اهداف طرح:
ترغيب مردم به امربه معروف و نهي از منكر و پيگيري مطالبات صحيح از مسئولان.
تبيين زشتي تبعيض در توزيع امكانات و فرصتهاي اجتماعي ميان مسئولان و مردم.
زمينه سازي تحقق برنامه هاي رشد و توسعه كشور به ويژه در استان.
زمينه سازي و توجيه افكار عمومي براي حل مشكلات استاني و محلي.
زمينه سازي و معرفي علل و عوامل پيدايش ناهنجاري ها و نحوه رفع انها در استان.
تبيين اقتصاد استان در برنامه هاي توسعه.
زمينه سازي تقارب و تضارب ديدگاه ها و رفع اختلافات محلي بر محور گسترش وفاق ملي.
 
 
خلاصه طرح:

اين برنامه به صورت ميزگرد با حضور سه مسئول و نماينده افكار عمومي و كارشناسان در خصوص مسائل مبتلا به استان تهيه و توليد مي شود.