Skip to Content

حریم یار

Loading the player...

حریم یار

فراتر از فصل هاى خستگى تمدن، تقويم را هميشه در روزهايى مختصر خلاصه مى كنم؛ روزهايى كه جاده ها ناگاه از ميان برداشته مى شوند و من در سرزمين مشرقى تو، مفتخر و مشتاق،اتفاق مى افتم؛ روزهايى كه خدا، آغوش عاشقانه حرمت را با من در ميان مى گذارد و دست هايم به لمس مقدس آن در و ديوار، زائر مى شود.گ به پا مى خيزم. تو سلطانى و امر، امر توست. هرگاه كه بخواهى، بى چون و چرا مرا احضار مى كنى... فرا مى رسم... بى خستگى از فرسنگ ها راه... سر از پا نشناس و جامه دران...
آهوان فرارىِ همه عالم در سينه ام به سمت تو مى دوند.
كبوترانِ هر چه آسمان و ملكوت، در دلم به شوق بال بال مى زنند؛ در منى كه ره يافته عرشم... پيش روى تويى كه بى وقفه اجابتى...
«... ز نظر مران گدا را»
حتى اگر از خوابم گذر كنى، بيدارى ام را به سجده هاى شكر، جبين مى سايم و نماز زيارت به پا مى كنم. حتى اگر نام تو را در رؤياهاى شبانه بر لب بياورم، روزهاى بى خوابم، معطر و بى تاب مى شوند. كبوترانت را حتى قانعم به ديدارى در خواب هاى شبانگاه... كه كبوتر در پس نامش نور مشرقى سبزى است از جنس تداعى تو.
نشان كرامت تو را كبوتران بر دوش دارند و در اين ميانه، واى بر دل من كه رسم كبوترى نمى داند. و تنها چشم به راه تعبير رؤياهايى است كه پُرند از پنجره فولاد و آهوان شفا ديده و زنجيرهاى رو به ضريح...

به ملازمان سلطان كه رساند اين دعا را
كه به شكر پادشاهى ز نظر مران گدا را
حافظ

Emam Reza (A.S.), the eighth Shi'ite Emam was born on Thursday 11th Zee al-Qa'adah 148 A.H. /29 December 765 A.D. in Medina. The new-born child was named Ali by his holy father, Emam Musa al-Kazim (A.S.), the seventh Shi'ite Emam. He was divinely entitled al-Reza and his nickname was Abul Hasan. For many times Emam Musa Al-Kazem (A.S) explicitly introduced his…go to fulltextروستای برغان در دهستان برغان بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ در غرب استان البرز و در کوه‌های البرز و در میان کرج و...
«آجین دوجین» یکی از روستاهای بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ با قدمتی سه هزار ساله است. این روستا از شمال به روستای...
.
.
حضور استاندار البرز در منزل شهید محمد حسن فهمیده  و ادای احترام به این شهید