سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

جدول پخش مرکز البرز در هفته دوم بهمن - show-content

 

 

جدول پخش مرکز البرز در هفته دوم بهمن

جدول پخش مرکز البرز در هفته دوم بهمن


شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
1392/11/12 1392/11/13 1392/11/14 1392/11/15 1392/11/16 1392/11/17 1392/11/18
شروع آنتن 13:00 شروع آنتن 13:00 شروع آنتن 13:00 شروع آنتن 13:00 شروع آنتن 13:00 شروع آنتن 13:00 شروع آنتن 13:00
پخش نسیم 13:15 پخش نسیم 13:15 پخش نسیم 13:15 پخش نسیم 13:15 پخش نسیم 13:15 پخش نسیم 13:15 پخش نسیم 13:15
یوسف پیامبر (تکرار) 14:15 ایسان (تکرار) 14:15 ایسان (تکرار) 14:15 ایسان (تکرار) 14:15 ایسان (تکرار) 14:15 ایسان (تکرار) 14:15 ایسان (تکرار) 14:15
خانه ما 15:15 خانه ما (تکرار) 15:15 خانه ما 15:15 خانه ما (تکرار) 15:15 خاطرات انقلاب 15:15 خاطرات انقلاب (تکرار) 15:15 سینمایی 15:15
کودکانه 16:00 کودکانه 16:00 کودکانه 16:00 کودکانه 16:00 کودکانه 16:00 کودکانه 16:00 ---------
خبر عصرگاهی 16:45 خبر عصرگاهی 16:45 خبر عصرگاهی 16:45 خبر عصرگاهی 16:45 خبر عصرگاهی 16:45 خبر عصرگاهی 16:45 خبر عصرگاهی 16:45
معصومیت 17:05 معصومیت 17:05 معصومیت 17:05 معصومیت 17:05 معصومیت 17:05 معصومیت 17:05 معصومیت 17:05
نماز جمعه کرج 17:15 نماز جمعه شهرستان ها 17:15 خودمانی کرج 17:15 مستند سراج 17:15 انقلاب در کرج 17:15 انقلاب به روایت تصویر 17:15 انقلاب به روایت تصویر 17:15
تا نیایش 17:45 تا نیایش 17:45 تا نیایش 17:45 تا نیایش 17:45 تا نیایش 17:45 تا نیایش 17:45 تا نیایش 17:45
صدای انقلاب (زنده) 18:00 صدای انقلاب (زنده) 18:00 صدای انقلاب (زنده) 18:00 صدای انقلاب (زنده) 18:00 صدای انقلاب (زنده) 18:00 صدای انقلاب (زنده) 18:00 صدای انقلاب (زنده) 18:00
ایسان 19:30 ایسان 19:30 ایسان 19:30 ایسان 19:30 ایسان 19:30 ایسان 19:30 یوسف پیامبر 19:30
جشن انقلاب (زنده) 20:30 و اماا امشب 20:30 جشن انقلاب (زنده) 20:30 و اماا امشب 20:30 جشن انقلاب (زنده) 20:30 و اماا امشب 20:30 جشن انقلاب (زنده) 20:30
باغ کاغذی 21:15 باغ کاغذی 21:15 باغ کاغذی 21:15 باغ کاغذی 21:15 باغ کاغذی 21:15 باغ کاغذی 21:15 باغ کاغذی 21:15
افلاکیان 21:25 افلاکیان 21:25 افلاکیان 21:25 افلاکیان 21:25 افلاکیان 21:25 افلاکیان 21:25 افلاکیان 21:25
گام برتر (تکرار) 21:35 گام برتر (تکرار) 21:35 گام برتر (تکرار) 21:35 گام برتر (تکرار) 21:35 گام برتر (تکرار) 21:35 گام برتر (تکرار) 21:35 گام برتر (تکرار) 21:35
خبرشبانگاهی 21:45 خبرشبانگاهی 21:45 خبرشبانگاهی 21:45 خبرشبانگاهی 21:45 خبرشبانگاهی 21:45 خبرشبانگاهی 21:45 نگارستان حکومت نظامی 21:45
سکو 22:30 پروانه 22:30 پروانه 22:30 پروانه 22:30 پروانه 22:30 پروانه 22:30 پروانه 22:30
--------- معصومیت 23:15 معصومیت 23:15 معصومیت 23:15 معصومیت 23:15 معصومیت 23:15 معصومیت 23:15
روح الغزل 23:30 روح الغزل 23:30 روح الغزل 23:30 روح الغزل 23:30 روح الغزل 23:30 دعای کمیل روح الغزل 23:30
پایان آنتن 00:00 پایان آنتن 00:00 پایان آنتن 00:00 پایان آنتن 00:00 پایان آنتن 00:00 پایان آنتن 00:00 پایان آنتن 00:00شبکه البرز، شبکه وحدت و همدلی