Skip to Content

تیمچه مظفریه

" تیمچه مظفریه " معروف ترین بخش بازار تبریز است و از مهمترین و زیبا ترین بخش های بازار تاریخی تبریز است. تیمچه مظفریه كه در زمان ولیعهدی مظفرالدین میرزای قاجار به سال یك هزار و سیصد و پنج هجری قمری ساخته شد بانی آن « حاج شیخ محمد جعفر قزوینی » از بازرگانان تبریز بوده است. با توجه به اینكه هر بنای نوبنیادی در تبریز اگر مورد توجه ولیعهد وقت قرار می گرفت بایستی آن را به ولیعهد پیشكش می كردند این بازرگان كاردان نیز بنا را به نام مظفرالدین میرزا، مظفریه نامید كه مورد تحسین ولیعهد قرار گرفت و از تصاحب و تملك آن خودداری كرد. در حال حاضر « تیمچه مظفریه » یكی از مراكز عمده تجارت و صدور فرش آذربایجان و ایران است از شهرتی جهانی دارد. این تیمچه دو طبقه دارد كه هر طبقه آن بیست و شش حجره فرش فروشی را در خود جای داده است .

"Timcheh Mozaffariyeh" is the most famous and the most important market segment Tabriz Tabriz is the most beautiful historic market segments. Timcheh Mozaffariyeh Din Mirza Qajar Crown Prince at the time of the year one thousand three hundred and five AH made its founder, "Sheikh Mohammad Jafar Qazvin" Merchants of Tabriz.refused. Now "Timcheh Mozaffariyeh" a major trade and export of Azerbaijani and Iranian carpets are world-famous. It has two floors, each floor Timcheh twenty-six rooms in its place is a carpet shop.روستای برغان در دهستان برغان بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ در غرب استان البرز و در کوه‌های البرز و در میان کرج و...
«آجین دوجین» یکی از روستاهای بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ با قدمتی سه هزار ساله است. این روستا از شمال به روستای...
.
.
حضور استاندار البرز در منزل شهید محمد حسن فهمیده  و ادای احترام به این شهید