سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

تونل کندوان - show-content

 

 

تونل کندوان

تونل کندوان


تونل کندوان تونلی است در جاده کرج - چالوس. این تونل در ۲۷ اردیبهشت افتتاح گردید. قبل از احداث این تونل، راه میان کرج و چالوس پنج ماه از سال غیر قابل تردد بود. کار ساخت این تونل با ادوات و ابزار آن سالها، تنها سه سال به طول انجامید. گفتنی است که عملیات تعریضی که از سال ۱۳۷۴ بر روی تونل آغاز شد، بصورت غیر اصولی انجام شده و با امکانات و ماشین آلات مدرن امروز بیش از هفت سال به طول انجامید. و هزینه‌ای هفت برابر رقم پیش بینی شده (۷۷ میلیارد) داشت . محل احداث تونل بسیار سخت‌گذر بوده و درارتفاع بالایی از کوهستان وجود داشت . این تونل همان زمان به خاطر اهالی روستای کندوان که در همان حوالی ساکن بودند و مایحتاج خوراکی کارگران را تامین می‌کردند تونل کندوان نام گرفت.

Kandovan Tunnel is a road tunnel in Karaj - Chalus. The tunnel was opened on 27 May. Before the construction of the tunnel between Tehran and Chalus five months of the year was useless traffic. The construction of the tunnel with the equipment and tools for years, lasted only three years. The widening operation of the tunnel began in 1374 as a non-normative performance and features modern machinery and lasted more than seven years. And seven times the projected cost (77 billion), respectively. Tunnel construction site high in the mountains, there is Skhtgzr and height. The same time the tunnel residents Kandovan who lived nearby and were provided food supplies for workers Kandovan Tunnel was named.

Iran, Nature and Handicrafts