سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۴ مرداد ۱۴۰۰

توفیق معاونت برنامه ریزی و نظارت مرکز در اجرای برنامه های مصوب و عمل به تعهدات سازمان - show-content

 

 

توفیق معاونت برنامه ریزی و نظارت مرکز در اجرای برنامه های مصوب و عمل به تعهدات سازمان

توفیق معاونت برنامه ریزی و نظارت مرکز در اجرای برنامه های مصوب و عمل به تعهدات سازمان


مدیر کل اطلاعات و برنامه ریزی معاونت امور استانهای  سازمان در نامه ای به مازندرانی مدیرکل مرکز البرز، با اعلام عملکرد شش ماهه معاونت برنامه ریزی و نظارت مرکز البرز در سه حوزه نظارت و ارزیابی ، پروژه های کارشناسی و سایت و فضای مجازی  وبا اشاره به اطلاعات ثبت شده در سیستم جامع ، میزان عمل به تعهدات  شش ماهه سال جاری در حوزه برنامه ریزی و نظارت مرکز را 100 درصد عنوان نمود و از تدابیر مدیرکل و تلاشهای صورت گرفته در خصوص اجرای برنامه های مصوب این معاونت تشکر و قدر دانی نمود.

علیزاده  همچنین با توجه به نتایج ارزیابی از آثار ارسالی برای وب سایت نگاه ، در این خصوص نیز قدر دانی کرد. 

گفتنی است  مدیر کل مرکز نیز از زحمات همکاران در معاونت های برنامه ریزی و نظارت و سیما ی مرکز برای اجرای مصوبات وعمل به تعهدات سازمانی صمیمانه تشکر  نمود.