تقدیر مدیر کمیته امداد امام (ره) کرج از مدیرکل مرکز البرز

تقدیر مدیر کمیته امداد امام (ره) کرج از مدیرکل مرکز البرز


مدیر کمیته امداد امام (ره)  کرج از مدیرکل مرکز البرز تقدیر کرد.

شوبیری مدیرکمیته امداد امام(ره) شهرستان کرج در نامه ای به مازندرانی مدیر کل مرکز  ، نسبت به پوشش مراسم اکرام ایتام و به تصویر کشیدن حماسه مذهبی، اجتماعی مردم در دستگیری از محرومان  در شهرستان کرج ،  از ایشان و همکاران مجموعه تشکر نمود.