سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

تقدیر مدیر کل اطلاعات و برنامه­ ریزی معاونت امور استانها از وب سایت مرکز البرز - show-content

 

 

تقدیر مدیر کل اطلاعات و برنامه­ ریزی معاونت امور استانها از وب سایت مرکز البرز

تقدیر مدیر کل اطلاعات و برنامه­ ریزی معاونت امور استانها از وب سایت مرکز البرز


  علیزاده مدیر کل اطلاعات و برنامه­ ریزی معاونت امور استانها براساس کارشناسی انجام شده از کیفیت شکلی و محتوایی صفحه ویژه محرم، صفحه ویژه طراحی شده را از لحاظ تنوع محتوا و روزآمدی، جزء سایتهای برتر مراکز دانست و از زحمات همکاران این حوزه ، به ویژه سرکار خانم شاحسینی مدیر اطلاعات و برنامه­ریزی قدردانی نمود.