سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

تریاژ بیماران در بخش اورژانس - show-content

 

 

تریاژ بیماران در بخش اورژانس

تریاژ بیماران در بخش اورژانس


Loading the player...

 تریاژ بیماران در بخش اورژانس

تریاژ یک کلمه فرانسوی به معنی اولویت بندی است و چند وقتی است که در اورژانس بیمارستان ها رواج پیدا کرده است .

منظور از اولویت بندی بیمار اولویت بندی بر اساس حاد بودن مشکل بیمار می باشد نه بر اساس زمان بندی و زودتر رسیدن به بیمارستان، برای مثال بیمار سکته قلبی نسبت به بیمار با شکستگی اولویت درمان دارد حتی اگر دیرتر از آن به اورژانس رسیده باشد.

با رعایت این اصل رسیدگی به حال بیماران بهتر شده و خطر مرگ و میر بسیار کاهش پیدا کرده است.

 

Triage in Emergency Medical Cervices

The word of Triage is French, meaning to separate, sift or select.

Triage is the process of determining the proirity of patients' treatments based on the severity of their condition. This rations patient treatment efficiently when resources are insufficient for all to be treated immediately.

In triage, doctors and specially trained nurses may decide that some seriously injured people should not receive advance care because they are unlikely to survive. It is used to divert scarce resources away from patients with little chance of survival in order to increase the chances of survival of others who are more likely to survive.