حمایت از کالای ایرانی | یک‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

تحقق اقتصادمقاومتی یکی از راهبردهای اصلی جبهه مردمی است

خبر:

مهر:سردار سید حمزه میرتقی در گفتگو با  خبرنگاران، اظهار کرد: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی رفع مشکلات معیشتی مردم و تحقق مطالبات آن ها  همچنین تحقق آرمان های امام راحل و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی را از اهداف اصلی خود می داند و بر آن پافشاری می کند.

 
سردار میرتقی با بیان اینکه پایبندی به آرمان ها و ارزش های انقلاب جزو اصول اصلی این جبهه در رسیدن به اهدافش است، گفتمان انقلاب اسلامی و تبیین رهنمودهای امام خمینی(ره) و رهبر فرزانه انقلاب را اساس رویکرد جبهه عنوان کرد.
 
وی اظهار کرد: این رویکرد فارغ از هرگونه تعلق خاطر به دنبال تامین منافع و مصالح ملی بوده که بر بصیرت افزایی و مشارکت مردم برای حضور حداکثری تاکید دارد.
 
سردار میرتقی اصلاح ساختار اقتصادی از نگاه به بیرون و واردات کالاهای غیر ضروری، تولید و مصرف کالای داخلی و تکیه برتوان داخلی بجای نگاه بیرون را از اهم برنامه های راهبردی جبهه مردمی نیروهای انقلاب در تحقق اقتصادمقاومتی و رفع مشکلات اقتصادی کشور بیان کرد.
 
وی همچنین اصلاح ساختار بانکداری تکیه بر کشاورزی دانش بنیان، خودکفا شدن در همه زمینه ها و جلوگیری از فساد مالی اداری، رانت خواری و ویژه خواری را از دیگر اهداف و راهبردهای جبهه برشمرد که با افزایش بصیرت در جامعه در این خصوص می توان شایستگی یک منتظر واقعی را در جامعه ایجاد کرد.