حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۷

تجمع عاشوراییان

تهیه کننده: علی اصغر ناییجی

تدوینگر: سعید محبی

ویژه برنامه هشتم محرم از سیمای مرکز البرز

سال تولید: 1396