رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۸

تجمع عاشوراییان

تهیه کننده: علی اصغر ناییجی

تدوینگر: سعید محبی

ویژه برنامه هشتم محرم از سیمای مرکز البرز

سال تولید: 1396