رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ خرداد ۱۳۹۸

بومرنگ

Loading the player...
بومرنگ
فرض بنیادی این برنامه براین پایه استوار است که بین فرد و محیط اجتماعی رابطه تعاملی وجود دارد و رفتار افراد متأثر و نیز تأثیرگذار بر محیط اجتماعی او است. به بیانی دیگر، انسانها با باورها، افکار، توصیه ها، حمایت های عاطفی یا برعکس، کارشکنی ها و برچسب زنی های منفی و انگ زدن، بر سلامت افراد دیگر تأثیر می گذارند.مفهوم سلامت اجتماعی هم در سطح فردی و هم در سطح جامعه مورد شناسایی و تعریف از سوی صاحب نظران قرار گرفته است که می توان آن را بر حسب میزان تطابق و هماهنگی فرد با جامعه، به لحاظ تبادلِ حمایت اجتماعی و نیز نحوه و کیفیت ایفای نقش های معمول افراد در جامعه تعریف کرد. به بیان دیگر، سلامت اجتماعی هنگامی معنا پیدا می کند که فرد بتواند به خوبی با دیگران کنار آید، به راحتی با دیگران دوستی کند، و دوستی اش را تداوم بخشد و در نظر دیگران قابل اعتماد به حساب آید.با توجه به تعریف ارائه شده هدف از برنامه بومرنگ چیزی نیست به غیر از نشان دادن و شناساندن بازخورد رفتارهای ما در جامعه و اینکه برخورد جامعه با ما همانند بومرنگ است و هر آنچه رفتار کنیم همان را به ما باز می گردد.
تاریخ تولید: 1393
تهیه کننده و سردبیر: نوید جولایی
 
گویندگان: حمیدرضا الهیاری و محسن دین محمد
 
بازیگران: حمیدرضا الهیاری، محسن دین محمد، سارا جعفری، نرگس عبدالهی
 
دستیار تهیه: حدیث یکتا