سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

بهروز رضوی - show-content

 

 

بهروز رضوی

بهروز رضوی


Loading the player...

  

 

بهروز رضوی

بهروز رضوی زاده ی ۱۳۲۶ در تهران گوینده، مجری تلویزیون و بازیگر ایرانی است. بهروز رضوی همکاری خود را با رادیو در سال ۱۳۴۷ به عنوان گوینده آغاز کرد . وی روایت مجموعه مستند ایران را بر عهده داشته و در فیلمهای زیر به عنوان بازیگر نقش‌آفرینی کرده است: ۱ - نجات‌یافتگان (۱۳۷۴) ۲ - آبادانی‌ها (۱۳۷۱) ۳ - شعله‌های خشم (۱۳۷۱) ۴ - دادستان (۱۳۷۰) ۵ - شانس زندگی (۱۳۷۰) ۶ - یکبار برای همیشه (۱۳۷۰) ۷ - آب را گل نکنید (۱۳۶۸) ۸ - جستجوگر (۱۳۶۸) ۹ - ردپایی بر شن (۱۳۶۶) و محموله (۱۳۶۶) او برادر عاطفه رضوی دیگر بازیگر و چهره‌پرداز ایرانی است. وی در رابطه با زندگی هنری خود میگوید : من همکاری ام با رادیو را از سال ۱۳۴۷ شروع کردم. بعد مدتی بین همکاری من با رادیو فترتی افتاد تا اینکه دو سال بعد به دعوت مرحوم نادر نادرپور، که در آن زمان مسئول گروه ادب رادیو بود، به عنوان نویسنده به رادیو برگشتم . بعد از مدتی به خاطر کمبود گوینده گفتند نویسنده ها متن هایشان را خودشان بخوانند و اینگونه بود که من کم کم گوینده شدم. بهروز رضوی میگوید به نظر من صدا و لحن گوینده باید خیلی صمیمی و بی تکلف باشد. خیلی از صداها مغرورانه هستند و شنونده نمی تواند به این صداها نزدیک شود و با گوینده ارتباط برقرار کند. هر کجا که گوینده یک ذره بخواهد به من خودش بپردازد و خودش را نشان بدهد، قافیه را باخته. گوینده باید در اختیار متن باشد، روایت گری هم براساس متن حالت می گیرد. او عنصر صمیمیت و سادگی باید در همه اجراها وجود داشته باشد.

 

B. Razavi speaker born in 1326 in Tehran, is a television presenter and actress. B. Razavi its collaboration with Radio as a broadcaster began in 1347. He narrated the documentary series on Iran and in films as an actor portrayal is below: 1 - survivors (1374) 2 - Badanyha (1371) 3 - flames of outrage (1371) 4 - The Prosecutor (1370) 5 - Chance at Life (1370) 6 - Once Forever (1370) 7 - Do not put water (1368) 8 - The Finder (1368) 9 - trace on the sand (1366) Cargo (1366) His other brother, A. Razavi, is an Iranian actress and Chhrhprdaz.  His relationship with his artistic life says: I've partnered with radio began in 1347. After a while, the collaboration I did with radio recessional until two years later, at the invitation of the deceased Rare Naderpour, which at the time was in charge of the Department of Radio literature, the author returned to the radio. After a while they lack the anchor text writers read their own little way that I was the speaker. B. Razavi says I have a voice and tone of the speaker is very friendly and unpretentious. Many voices are proud listener and the speaker can not close this sounds to communicate. I'm willing to pay a little speaker wherever he found himself, he lost the rhyme. The speaker of the text, the text-based narrative mode  Takes place. His sincerity and simplicity element must be present at all performances