جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

برگزاری ششمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز

خبر:

در این نشست، برنامه های اتاق در نیمه دوم سال جاری مورد بحث و بررسی گرفته و به تصویب رسید.
 
همچنین، تصویب و تعیین مسوول برای تشکیل کمیسیون هایIT و بهبود فضای کسب و کار از  دیگر بحث های مطرح شده در این نشست بود.
 
درادامه این نشست،گزارش برنامه های روسای کمیسیون های صنفی، بازرگانی، کشاورزی، حمل و نقل، گردشگری و تعامل صنعت و دانشگاه ارایه شد.
 
در این نشست آقایان، رحیم بنا مولایی، حسن خانی، جعفر سلیمانی، سید احمد میرجلیلی، علی فراهانی،کیانوش شریفی، حسین طوسی، شادروز رفیعی، سید کاظم میر جلیلی، محسن امینی، احمد زارعی و خانم ها مهین بوالحسنی و فرشته محمودی از حاضرین و علیرضا محیط و بیتا بیات  از غایبین این نشست بودند.