سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

برندگان مسابقه سکو 1392/11/12 - show-content

 

 

برندگان مسابقه سکو 1392/11/12

برندگان مسابقه سکو 1392/11/12


 

 

برندگان مسابقه سکو

1392/11/12

کد ملی

نام و نام خانوادگی

0025484126

4513987156

0075412369

4310597153

5136941259

0024587436

0071254963

4651597156

0012364851

مهرداد نصیری

مهدی سلیمانی

رضا سیدی

الیکا راد

محمد رضا واحد

یونس محجوب

رز جعفری

امیرعباس صابری

علی ترابی