سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

برندگان برنامه یاران خورشید - show-content

 

 

برندگان برنامه یاران خورشید

برندگان برنامه یاران خورشید


 

 یکشنبه 92/06/31:  

    

 سمیه احمدی   /    افشین حاجوی   /    علی نظری

 دوشنبه 92/06/31:

 

 ایمان تجاسب   /  مهدی میرچی    /  آرزو رشیدی

سه شنبه 92/06/31:

 

 فاطمه رایج       /  پویا نعمت زاده    /  -