سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۸ آذر ۱۴۰۰

بدن انسان - show-content

 

 

بدن انسان

بدن انسان


Loading the player...


بدن انسان

 

هر چند انسان ها دارای ظواهر متفاوتی می باشند؛ ولی داخل بدن آن ها دارای اعضایی یکسان و مشابه می باشد. بدن انسان از چند تریلیون سلول تشکیل شده است. سلول هایی که وظایف یکسان دارند در یک بافت و برای انجام عملی خاص گرد هم می آیند.

 

به طور کلی چهار نوع بافت وجود دارد:

 

بافت های پوششی لایه پوششی سطح داخلی و خارجی بدن را تشکیل می دهند و وظیفه ی آن ها حفاظت، جذب و ترشح می باشد. بافت های پیوندی مانند استخوان ها و بافت های چربی وظیفه نگهداری اجزاء بدن در کنار هم را بر عهده دارند. بافت های عصبی سیگنال هایی عصبی را منتقل نموده و بافت های عضلانی نیز بدن را حرکت می دهند.

 

برای ایجاد هر یک از اعضای بدن، بافت های زیادی با هم ترکیب می شوند. برای مثال برای به وجود آمدن معده، وجود 12 سیستم مانند سیستم های پوستی، کالبدی، عضلانی، عصبی، هورمونی، خونی، لنفاوی، تنفسی، گوارشی، ایمنی، تولید مثل و ادراری لازم می باشد که هر یک نقش ویژه و ضروری ای دارند. کلیه اعضا و سیستم ها با هم و در کنار هم، بدن یک انسان زنده را می سازند.

The Human Body

 

Although humans' appearances are different, their internal organs are similar. The human body is composed of several trillion cells. Cells that have same function come together in a tissue for a spesific action.

  There are four main tissues in the body:

  .Epithelial tisse covers the body surface and its major function includes: protection, secretion, and absorption. Connective tissue such as bones and fat tissue are responsible for the maintenance of body components together. Nervous tissue transmit nerve signals and Muscular tissue move the body.