رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

بخش کشاورزی سند آمایش استان البرز بازبینی می شود

امروز:

ذبیح الله قائمی با بیان این مطلب در جلسه سندآمایش استان با محوریت بخش کشاورزی برگزار شد اظهار داشت:  با توجه به اینکه استان در بخش کشاورزی از ظرفیت مطلوبی برخوردار است لذا ضرورت دارد تمامی آحاد دستگاههای اجرایی که ذی نفع هستند را درگیر کرده و در این بخش آینده نگری لازم صورت گیرد.

وی افزود: یکی از اهداف آمایش ایجاد انسجام سیاسی  و اجتماعی در بخش ها می باشد می تواند طرح آمایش یک طرح موفق و نمونه باشد از این رو بایستی بیشتر به نیازهای سازمانی و مدیریتی بخش کشاورزی پرداخته شود. 
قائمی گفت: مطالب آماری ارائه شده در این بخش نیاز به پایش دارد، ما باید مطالبی را آماده کنیم که تعریف ساده ای  از الگوی کشت بر اساس نیازها-منابع و پتانسیل، استان باشد .
معاون استاندار در ادامه تصریح کرد: در این بخش بایستی مسائل و مشکلات استان بر اساس سناریوهای کاهش مصرف آب 2-سناریو کاهش قیمت 3- سناریو کاهش نهاده های کشاورزی ( سم ،کودو..)باشد تا بر اساس آن وضع موجود مشکلات شناسایی شود.

وی در این بخش توجه جدی به کمبود آب ، بیابان زدایی، خشکسالی، الگوی کشت ، تحلیل بهره وری، عوامل تولید و تغییر کاربری اراضی را از ضروریات سند آمایش عنوان کرد و گفت:  در گزارش ارائه شده توسط مشاور نقشه کاربری اراضی مغفول مانده است و اگر به امر توجه نشود ما در آینده دچار مشکل می شویم. 

معاون برنامه ریزی  استاندار در ادامه به بخش هایی دیگری که در این طرح مغفول مانده و هیچ اشاره ای به آن نشده اشاره کرد و گفت:  نیمی از فارغ التحصیلان بخش کشاورزی بیکار هستند و هیچ توجه ای به آنان نشده است  2-بزرگترین مرکز تحقیقاتی کشاورزی به عنوان پتانسیل در استان قرار دارد و هیچ توجهی به آن نگردیده و همچنین در گزارش درباره آب مصرفی هیچ گزارشی مطرح نشده است .

در ادامه نشست از سوی اعضاء این بخش بررسی و مطالبی از جمله،توجه جدی به خشکسالی و وجود چاه های غیر مجاز در استان، الگوی کشت، محصولات شاخص استان، میزان مصارف و منابع آب در بخشهای کشاورزی،شناسایی مراکز استراتژیک در استان در بخش کشاورزی مورد توجه وِیژه قرار گیرد.