سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

بازی محلی آرادا ووردو - show-content

 

 

بازی محلی آرادا ووردو

بازی محلی آرادا ووردو


بازی محلی آرادا ووردو

جهت انجام این بازی به بیش از چهار نفر بازیكن نیاز هست. آنها دو دسته شده و آن دسته كه می‏خواهد بازی را شروع كند در وسط می‏ایستد و افراد دستة دیگر در دو جهت مخالف با فاصله‏ای معین می‏ایستد. وسیلة لازم این بازی توپ است. افراد خارج از بازی سعی می‏كنند دیگر بازیكنان را با توپی كه در دست دارند بزنند. هر بازیكن كه توپ به او بخورد باید از بازی خارج بشود. برعكس، هر بازیكنی كه بتواند توپ را بگیرد به حساب دو بازیكن است و باید دو بار توپ به او بخورد تا از دور بازی خارج گردد. گاه بازیكنی كه توپ را گرفته است می‏تواند به جای یك «جان» خود بازیكن هم تیمی خود را كه اخراج گردیده به داخل زمین بیاورد. بعد از اینكه تمامی بازیكنان توپ خورده و از زمین خارج شدند تیم بعدی وارد زمین می شوند. زمانی كه تنها یك بازیكن در وسط زمین مانده است باید طرفین توپ را به صورت پاس هوایی بیندازند و اگر پنچ بار آن را از زمین پاس دادند و به حریف نخورد تمام تیم دوباره به زمین برمی‏گردند. این بازی در فضای باز و زمینی صاف انجام می‏شود. انجام آن باعث تقویت جسمی كودكان گردیده و نیز موجب پرورش دقت و حس همكاری و نوعدوسی را در آنها می‏گردد.
 

In this game the player is needed more than four persons. These two categories and those who will begin play in the stands and other categories of persons in the opposite direction with a certain interval stops. Required by the game ball. People out of the game with other players try to throw the ball in their hands. Each player must play the ball as he would be out.   Conversely, any player who is able to take into account the player's ball and the ball twice for him to eat out of the game. If a player has the ball instead of a "John" to his teammate player who was kicked to the ground lead. After all the players hit the ball out of the ground to be entered into the next. The play is performed in the open air and ground smooth. It enhances the physical and also nurtures a sense of cooperation and Nvdvsy accuracy of these methods.