سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

اینجا کجاست؟ - show-content

 

 

اینجا کجاست؟

اینجا کجاست؟ 

سوال: به نظر شما این مکان این تصاویر در کجای استان البرز قرار دارد و در نگاه اول تداعی کننده چیست؟

پاسخ: این تصاویر در نگاه اول نشانگر مناظری هستند که در آب منعکس شده اند ولی اینگونه نیست بلکه در هنگام تصویر برداری دوربین بر روی سقف ماشین قرار گرفته و انعکاس تصاویر بر روی رنگ ماشین از تصاویر ساده مناظری زیبا بوجود آورده است 

Question: Do you know where these photos are taken? And, can you recognize where the place is? At first look, what do you understand of these views?

Answer: At first look, it sounds these are views reflected in water but it's not true. The camera is located on a car's roof. The reflection of views on car's roof made these unique pictures.  

Photographer: Faramarz PoorAbbasi