سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

اولین پیام رادیویی آبادان در دوران دفاع مقدس - show-content

 

 

اولین پیام رادیویی آبادان در دوران دفاع مقدس

اولین پیام رادیویی آبادان در دوران دفاع مقدس


 چرا که اتفاقات و رخدادهای دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران برای ملت ایران و رزمندگان از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار بود. در زمان جنگ مرکز رادیویی آبادان یک پایگاه قوی و مستقل به شمار می‌رفت، این شهید گرانقدر در رادیو آبادان فعالیت داشتند که در اوج فعالیت‌ها و تحولات جنگی پوشش خبری جبهه‌ها به وی واگذار شده بود. شهید رهبر در عملیات کربلای ۴ بود که به شهادت رسید و جاویدالاثر شد. بسیاری از افرادی که پوشش خبری جنگ را در آن زمان عهده‌دار بودند از جمله شهید رهبر، فعالیت اصلیشان کار خبر نبود اما برای رسیدن به اهداف والای خود یعنی نمایش زحمات رزمندگان اسلام دست از زندگی کشیدند و خطر پوشش خبری جنگ را با جان خریدند.
 

With the outbreak of war, the activities of the press was limited to issues of war. Because what happened during the war Iraq imposed on Iran by the Iranian people and the soldiers were very important and special. Martyr leader who was killed in Operation Karbala 4 and was Javydalasr.