حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۲ تیر ۱۳۹۷

اوقاف برای مرمت امام زاده‌هایی‌ که ثبت ملی هستند هزینه نمی‌کند

معاون میراث فرهنگی البرز:

 
 
 
مهناز طاهری درگفت وگو با خبرنگار ایسنا منطقه البرز، اظهارکرد:  برخی امام زاده‌های استان علی رغم این‌که به ثبت ملی رسیده‌اند، وضعیت مناسبی ندارند.
وی ادامه داد: اداره‌کل اوقاف بیشتر طرحهای توسعه ای و عمرانی در امام زاده ها اجرایی می‌کند و حساسیت چندانی نسبت به مرمت امام زاده‌های تاریخی ندارد.
وی افزود: میراث فرهنگی بارها برای مرمت امام زاده‌هایی‌که به ثبت ملی رسیده اند اقدام کرده ولی هربار با مشکلاتی روبه رو شده است.
این مسئول توضیح داد: اوقاف می‌تواند بخشی از درآمد خود را به مرمت بنای این امام زاده ها اختصاص دهد و صرفا به توسعه شبستان و... بسنده نکند.
معاون میراث فرهنگی البرز با اشاره به چرایی عدم مرمت این امام زاده ها از سوی اوقاف‌گفت: ازآنجایی‌که اوقاف به حساسیت میراث فرهنگی نسبت به آثاری که ثبت ملی شده‌اندآگاه است ، هزینه ای برای مرمت متقبل نمی‌شود تا میراث فرهنگی اعتباری برای مرمت تامین کند.
طاهری ابرازکرد: بدون شک با مرمت این امام زاده ها درآمد اوقاف بیشتر  وزائرین بیشتری از این اماکن مذهبی دیدن می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه گاه طرحهایی که از سوی اوقاف در امام زاده ها اجرایی می‌شود به بافت تاریخی آنها آسیب می‌رساندگفت: در بسیاری موارد اوقاف حتی برای اجرای طرح  در امام زاده‌هایی‌که ثبت ملی شده اند هم از میراث فرهنگی مشورت نمی‌گیرد که این در برخی موارد باعث آسیب اثر تاریخی می‌شود.
وی افزود: برای حفظ و حراست از این امام زاده‌ها باید تعامل وهمکاری بهتری بین اوقاف و میراث فرهنگی ایجاد شود.