سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

اوریگامی صورت گاو - show-content

 

 

اوریگامی صورت گاو

اوریگامی صورت گاو


اوریگامی صورت گاو

مراحل ساخت صورت گاو با استفاده از اوریگامی 1. برای شروع از یک کاغذ مربع استفاده می کنیم 2. کاغذ را از قطرها تا می کنیم و سپس آن را باز می کنیم 3. گوشه ی یکی از لبه ها را به داخل تا می کنیم و گوشه روبروی آن را به بیرون تا می کنیم. 4. سپس آن را از لبه های مخالف تا می کنیم تا دو لبه ی تا خورده روبروی هم قرار بگیرند. 5. حالا دو لبه را به وسط تا می کنیم. 6. سپس آن را از وسط تا کرده و لبه های آن را با زاویه سی درجه تا می کنیم. 7. حالا صورت گاو ما آماده است.
 

Making the case bulls use origami 1. The beginning of a square of paper we use Two. Piece of diameters up and then we'll open it Three. Corner into one of the edges and corners to make it out to our front. 4. Then it will be up to two opposite edges of the folded edge to front. 5. Delighted to have two edges to the middle. 6. Then take it to the middle and edges with an angle of thirty degrees to do it. 7. Delighted if our beef is ready.