رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

انتخابات اتاق بازرگانی البرز آغاز شد

امروز:

امروز اعضای اتاق بازرگانی استان البرز، اعضای این هیات مدیره این اتاق را انتخاب می کنند.

تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای کارت عضویت معتبر اتاق بازرگانی هستند می تواند آرای خود را به صندوق بریزند.

طبق قانون هیچگونه وکالت نامه و معرفی نامه قابل پذیرش نیست و رای دهندگان برای انتخاب نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی البرز می توانند حداکثر 12 نفر را در حوزه بازرگانی، 13 نفر را در حوزه صنعت، شش نفر را در بخش کشاورزی و 5 نفر را در حوزه معدن انتخاب کنند.

در دومین دوره انتخابات اتاق بازرگانی گروه ها و ائتلاف های مختلف رقابت فشرده ای را طی هفته های اخیر با یکدیگر برای حضور در پارلمان بخش خصوصی دارند.

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی البرز حدود یکهزارو500 نفر عضو دارد.